Türkiye’nin en aktif oyun yatırım şirketi
WePlay’e yatırımcı olma fırsatı!

Türkiye’nin en aktif oyun yatırım şirketi WePlay’e yatırımcı olma fırsatı!

Oyun sektörü, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinin başında geliyor. Sizler de WePlay GSYF’ye katılarak, 8 farklı ülkeden 38 oyun girişimine ortak olan WePlay Ventures’a yatırımcı olabilirsiniz.

Neden WePlay GSYF’ye
Yatırımcı Olmalıyım?

Oyun sektörü 200 Milyar Dolar devasa pazar büyüklüğü ile dünyanın en büyük sektörlerinden biri.

3,2 Milyar aktif oyuncu ve %248’lik büyüme trendiyle dünyanın en hızlı büyüyen sektörü konumunda. 

WePlay Ventures,  Türkiye’nin ilk ve en aktif
oyun yatırım şirketi.

WePlay Ventures’ın 8 farklı ülkeden 38 oyun girişimi ve 450’den fazla oyuna sahip güçlü portföyü. 

4 yıl içerisinde 350’den fazla oyun şirketine ortak olarak halka arz olacak WePlay’in serüvenine ortak olma fırsatı. 

GSYF yatırımcılarına %0 vergi ve %0 stopaj uygulaması bulunmakta.

GSYF yatırımlarınızı vergi matrahından
düşürebilme imkanı. 

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yer alan 8 ülkedeki ofislerimiz aracılığıyla en iyi yatırım fırsatına ulaşıyoruz.

Nelere Yatırım Yapıyoruz?

Mobil, Bilgisayar, Konsol ve Web3
platformlarına oyun geliştiren oyun
girişimlerine yatırım yapıyoruz.
Mobil, Bilgisayar, Konsol ve Web3 platformlarına oyun geliştiren oyun girişimlerine yatırım yapıyoruz.

Mobil

PC/Konsol

Web3

Mobil
PC/Konsol
Web3

Türkiye'nin ilk ve en aktif oyun yatırım şirketine ortak olma fırsatı

Yatırım Modeli̇mi̇z

Avrupa, Orta Asya ve Türkiye’deki
en büyük oyun yatırımcısı WePlay’in yenilikçi
yatırım ve hızlandırma modeli!
Avrupa, Orta Asya ve Türkiye’deki en büyük oyun yatırımcısı WePlay’in yenilikçi yatırım ve hızlandırma modeli!

Yatırım

Erken aşamadaki Mobil/PC/Konsol/Web oyun girişimlerine 300.000 Dolar’a kadar yatırım yapıyoruz.

Hızlandırma

Tohum aşamadaki oyun girişimlerine 3 aylık hızlandırma programı sayesinde teknik ve yönetim konularında eğitimler vererek yatırım yapılabilir girişimler haline getiriyoruz.

Mevcut Yatırımlarımız

WePlay GSYF’ye katılarak, WePlay Ventures’ın 8 farklı ülkeden 38 oyun girişiminden oluşan mevcut yatırımlarına ortak olun!
WePlay GSYF’ye katılarak, WePlay Ventures’ın 8 farklı ülkeden 38 oyun girişiminden oluşan mevcut yatırımlarına ortak olun!

Ekibimiz

Bora
KOÇYİĞİT

Managing
Partner

Burak
YILMAZ

CEO

Mustafa
KOPUK

Managing
Partner

Yiğit
ARSLAN

Managing
Partner

Emre
SEZGİN

Investment &
Strategy
Manager

Hasan
KESTİ

Scouting &
Legal Specialist

Saltukhan
GÜLŞEN

Regional Director
of EU & CA

Buğra
METİN

Portfolio
Manager

Burak
ÇELİKYAY

WePlay HUB
Manager

Bende
DEMİRYÜREK

WePlay HUB
Coordinator

Gülsüm
ÖNDER

Investment
Analyst

Ezel
ÇAYGARA

Community
Manager

İsmail
ERGEN

WePlay HUB
Advisor

Onur
EREREN

WePlay HUB
Advisor

Can
Tanyeli

WePlay HUB
Advisor

Efe
Erdoğan

WePlay HUB
Advisor

Ekibimiz

Bora
KOÇYİĞİT

Managing
Partner

Burak
YILMAZ

CEO

Mustafa
KOPUK

Managing
Partner

Yiğit
ARSLAN

Managing
Partner

Emre
SEZGİN

Investment &
Strategy
Manager

Hasan
KESTİ

Scouting &
Legal Specialist

Saltukhan
GÜLŞEN

Regional Director
of EU & CA

Buğra
METİN

Portfolio
Manager

Burak
ÇELİKYAY

WePlay HUB
Manager

Bende
DEMİR
YÜREK

WePlay HUB
Coordinator

Gülsüm
ÖNDER

Investment
Analyst

Ezel
ÇAYGARA

Community
Manager

İsmail
ERGEN

WePlay HUB
Advisor

Efe
ERDOĞAN

WePlay HUB
Advisor

Can
TANYELİ

WePlay HUB
Advisor

Onur
EREREN

WePlay HUB
Advisor

%0 Vergi ve %0 Stopaj avantajı ile yatırım yapma imkanı

Yatırımcılarımız Nasıl Gelir Elde Edecek?

Yatırımcılarımıza iki farklı gelir fırsatı sunuyoruz.

1- Temettü Dağıtımı

Fon kapanışı beklenmeden yatırım yapılan  oyun girişimlerinin
satışından elde edilen gelir üzerinden tüm yatırımcılarımıza
temettü dağıtımı yapılacaktır.
Fon kapanışı beklenmeden yatırım yapılan  oyun girişimlerinin satışından elde edilen gelir üzerinden tüm yatırımcılarımıza temettü dağıtımı yapılacaktır.

2- Halka Arz

WePlay Ventures’ın 4 yıl içerisinde 350 oyun girişimine yatırım yaparak halka arz edilmesi hedeflenmektedir. WePlay Ventures’ın halka arz edilmesiyle, WePlay GSYF sahip olduğu hisselerini borsada değerlendirebilecektir.

Vergi Avantajı

GSYF yatıırmcıları, %0 vergi ve %0 stopaj avantajına sahip olacaktır.

Yatırımcı

Tam Mükellef

Dar Mükellef

Gerçek Kişi


Pay İadesi*: %0 Stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Kar Payı Dağıtımı*: %0 Stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Pay Alım/Satım Kazancı*: %0 stopaja tabidir.

Vergiden Düşülebilir:
Beyanname veren tacirler (gerçek kişi) için yatırım tutarı, yatırım elde tutulduğu süre boyunca yıllık vergi matrahının %10’una kadar indirilebilir.


Pay İadesi*: %0 stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Kar payı Dağıtımı*: %0 stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Pay Alım/Satım Kazancı*: %0 stopaja tabidir.

Tüzel Kişi


Pay İadesi: %0 stopaja tabidir. Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Kar payı Dağıtımı: %0 stopaja tabidir. Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Pay alım/satım kazancı: %0 stopaja tabidir. Kurumlar Vergisinden muaftır.

Vergiden Düşülebilir:
Beyan edilen kurum gelirinin %10’una kadar olan kısmı Kurumlar Vergisi Matrahından indirilir. (Kurum kazancının %10’u ve öz sermayenin %20’sini aşmamak kaydıyla)


Pay İadesi: %0 stopaja tabidir. Kurum Vergisinden istisnadır.
Kar payı Dağıtımı: %0 stopaja tabidir. Kurum Vergisinden istisnadır.
Pay Alım/Satım Kazancı*: %0 stopaja tabidir.

*4 Eylül 2021 tarihli 4454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından elde edilen gelirler, iktisap edilen katılma belgelerinin iki yıl elde tutulması şartı ile %0 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. İki yıldan kısa süre içinde elde edilen gelirler %10 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile %0 stopaj uygulaması devam etmektedir.

GSYF Vergi Avantajı

GSYF yatıırmcıları, %0 vergi ve %0 stopaj avantajına sahip olacaktır.

Yatırımcı

Tam Mükellef


Pay İadesi*: %0 Stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Kar Payı Dağıtımı*: %0 Stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Pay Alım/Satım Kazancı*: %0 stopaja tabidir.

Vergiden Düşülebilir:
Beyanname veren tacirler (gerçek kişi) için yatırım tutarı, yatırım elde tutulduğu süre boyunca yıllık vergi matrahının %10’una kadar indirilebilir.

Dar Mükellef


Pay İadesi*: %0 stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Kar payı Dağıtımı*: %0 stopaja tabidir. Stopaj nihai vergidir.
Pay Alım/Satım Kazancı*: %0 stopaja tabidir.

*4 Eylül 2021 tarihli 4454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından elde edilen gelirler, iktisap edilen katılma belgelerinin iki yıl elde tutulması şartı ile %0 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. İki yıldan kısa süre içinde elde edilen gelirler %10 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile %0 stopaj uygulaması devam etmektedir.

Tam Mükellef


Pay İadesi: %0 stopaja tabidir. Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Kar payı Dağıtımı: %0 stopaja tabidir. Kurumlar Vergisinden istisnadır.
Pay alım/satım kazancı: %0 stopaja tabidir. Kurumlar Vergisinden muaftır.

Vergiden Düşülebilir:
Beyan edilen kurum gelirinin %10’una kadar olan kısmı Kurumlar Vergisi Matrahından indirilir. (Kurum kazancının %10’u ve öz sermayenin %20’sini aşmamak kaydıyla)

Dar Mükellef


Pay İadesi: %0 stopaja tabidir. Kurum Vergisinden istisnadır.
Kar payı Dağıtımı: %0 stopaja tabidir. Kurum Vergisinden istisnadır.
Pay Alım/Satım Kazancı*: %0 stopaja tabidir.

*4 Eylül 2021 tarihli 4454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından elde edilen gelirler, iktisap edilen katılma belgelerinin iki yıl elde tutulması şartı ile %0 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. İki yıldan kısa süre içinde elde edilen gelirler %10 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile %0 stopaj uygulaması devam etmektedir.

Sıkça
Sorulan
Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Farklı bir sorunuz mu var?

Girişim sermayesi yatırım fonu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemesine göre, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla SPK’dan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri (Kurucu) tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Kimler yatırımcı olabilir? Asgari yatırım tutarı ne kadardır?

SPK düzenlemelerindeki tanıma göre nitelikli yatırımcılar bu fonun yatırımcısı olabilir. Asgari yatırım tutarı 250.000 TL’dir.

Yatırımlarda tabi olunan düzenleme var mı?

GSYF yatırımları SPK düzenlemesine tabidir.

Yatırımlar nasıl denetleniyor?

GSYF’ler bağımsız denetime tabidir ve SPK onaylı bir portföy saklayıcısı ile çalışır. Güvenilir ve şeffaf yatırım imkânı sunar.

Yatırımdan elde edeceğim gelirin vergisi var mı?

Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Yatırımcıların da belli vergi muafiyetleri ve vergi indirimleri vardır.

Kurumsal GSYF Yatırımcılarına özel vergi indirimi var mı?

GSYF için ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

WePlay GSYF hakkında daha detaylı bilgi almak için